Visie Zorg

Van elke medewerker verwachten wij een groot engagement en inlevingsvermogen. De totaalzorg van een bewoner stellen wij voorop. We opteren voor een optimale multidisciplinaire teamwerking.
 
Er is steeds een verpleegkundige permanentie van 24u/24u. Samen zetten wij ons dagdagelijks in voor het welzijn van de bewoner. Dit geeft de bewoner een gevoel van veiligheid.
 
We stimuleren zo lang mogelijk de zelfzorg. Dit bevordert immers het waardegevoel van de bewoner. Anderzijds hebben we ook aandacht voor bewoners met beperkingen, dan gaan we over naar comfortzorg.
 
 
 
 
Er wordt veel belang gehecht aan teambesprekingen van concrete bewonersinformatie. Hierbij respecteren we uiteraard de nodige discretie en de regels van het beroepsgeheim.
 
Ook in de palliatieve fase kan de bewoner en familie beroep doen op de deskundigheid van de medewerkers. Het palliatief supportteam biedt hierbij de nodige ondersteuning. Ook vroegtijdige zorgplanning wordt aangeboden.
 
We willen alles in het werk stellen om het de bewoner en familie zo comfortabel mogelijk te maken.

Professionele dienstverlening

  • Bewoners verdienen een goede begeleiding op lichamelijk en geestelijk vlak, daartoe zetten de medewerkers al hun professionele bekwaamheden in.
  •  

  • Alvorens de hulp- en dienstverlening uit te voeren, maakt men eerst een zorgplan op. Daarna gaat men evalueren of de uitvoering naar wens verloopt. Indien nodig gebeuren er aanpassingen.
  •  

  • Medewerkers werken volgens vastgelegde procedures en werkvoorschriften. Toch blijven we streven naar verbeteringen in de zorg die we kunnen realiseren.
  •  

  • We zoeken steeds naar een evenwicht tussen professionele bekwaamheden en het welbevinden van de bewoner.