WZC Residentie De Vlamme


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een woonzorgcentrum (WZC) is een voorziening dat bestaat uit een of meer gebouwen die functioneel een geheel vormen en waar, onder welke benaming ook, aan gebruikers van 65 jaar of ouder, die er permanent verblijven, in een thuisvervangend milieu huisvesting en ouderenzorg wordt aangeboden. (woonzorgdecreet Art. 37)

Een woonzorgcentrum vormt een thuisvervangende woonvorm waar zorgbehoevende ouderen volledige huishoudelijke hulp, hulp bij handelingen van het dagelijks leven en sociale, psychische en lichamelijke begeleiding en verzorging krijgen.

Erkenningsnummers WZC Residentie De Vlamme

 

ROB: Erkenning PE 1228 | RVT: Erkenning VZB 2355